LinkedinBloggerAccés IntranetAcacer


ACACER et manté informat


Buxó, president d’ACACER, reivindica el paper de les Agències dins de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya, tal i com demana Europa

Buxó, president d’ACACER, reivindica el paper de les Agències dins de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya, tal i com demana Europa


03 Maig 2017

 

A l’acte també va intervenir José Luís Salido, Advocat  i Profesor Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, qui va presentar un Dictamen Jurídic encarregat per ACACER envers les Agències, les Convocatòries i la Intermediació.

  

L’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació (ACACER), va celebrar el 3 de maig un acte públic a la seu de Foment del Treball anomenat "Les polítiques actives d'ocupació i les Agències de Col·locació", on van intervenir Angel Buxó, president d’ACACER, i José Luís Salido, Advocat  i Professor Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

L’acte públic va començar al finalitzar l’Assemblea Anual, a la que van assistit els socis de l’entitat, i en el transcurs de la mateixa es va presentar i aprovar la memòria d’activitats de 2016, així com els comptes del 2016, el pressupost per l’any 2017, la reforma dels Estatuts i es va ratificat els nous representats de la Junta Directiva d’ACACER.

Es va comptar amb l’assistència de una cinquantena de persones, representants d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació, de tot l’àmbit català. 

El president d’ACACER, Àngel Buxó, va donar la benvinguda a l’acte i va presentar a José Luís Salido, qui va exposar el Dictamen Jurídic que ACACER li havia encarregat per  donar a conèixer i destacar el paper rellevant que per a l'economia en general i per a l'ocupació en particular, tenen les agències de col·locació, ja siguin públiques o privades, sense ànim de lucre o lucratives, així com l'anàlisi de determinades actuacions de les Administracions Públiques que s'entén que, per conductes omissives principalment, perjudiquen greument els interessos d'aquestes entitats.

 

Segons el Dictamen, “la legislació espanyola en matèria d'intermediació laboral ha optat, seguint el camí de les fonts internacionals i l'orientació de la normativa europea, per la col·laboració públic privada reconeixent com a entitats de singular importància en aquesta activitat a les Agències de Col·locació.  

 

José Luís Salido va concloure, com a resum del seu dictamen, que les agències de col·locació han de participar en tots aquells processos i activitats que tinguin com a finalitat la inserció laboral, no només del treball assalariat, sinó també en relació amb el foment de la cultura emprenedora i l'esperit empresarial”.

 

Desprès, Àngel Buxó va iniciar el seu discurs explicant els inicis de les Agències de Col·locació, que va ser al 2010 quan va sortir publicat el Reial Decret 1976/2010 que les regulava, amb el qual, les entitats que es dedicaven a la intermediació laboral es van veure forçades a acreditar-se com Agències de Col·locació i/o Empreses de Recol·locació per poder continuar desenvolupant la tasca,  les més altes instàncies del SOC, ens animaven als centres col·laboradors i a d’altres , a donar-se d’alta com Agències de Col·locació per poder col·laborar amb l’Administració en la millora de la inserció dels aturats/des”. Aquesta acreditació, que es va realitzar per mandat Europeu, els va suposar a moltes d'elles una gran dificultat per poder prosseguir en el seu treball diari ja que a més de continuar realitzant la intermediació com fins aleshores, es van veure obligades a complir els requisits exigits per la nova normativa, incrementant al seu torn les tasques administratives i realitzant inversions per adequar els seus espais. Requisits que ara semblen no tenir-se en compte, ja que encara que és obligatori complir amb aquets requisits, es cobreixen amb una declaració de responsabilitat per part de l’Agència”, va dir Buxó.

 

A més, Buxó, va parlar del tracte de l’Administració Autonòmica rebut per les Agències de Col·locació durant aquests anys, “en els darrers anys, de forma molt tímida, el SOC ha anat col·laborant amb les Agències”, encara que ha fet públic que el col·lectiu amb qui havien de treballar era molt difícil d’inserir, “un tant per cent elevat dels col·lectius que ens derivaven a les Agències que col·laborem amb l’ Administració no estaven en procés de recerca activa de feina”. Ara la impressió de les Agències és que l’Administració Autonòmica no vol treballar amb elles, ni vol escoltar les nombroses propostes que des d’ACACER s’han realitzat perquè es pugui solucionar la gran taxa d’atur que s’està patint en aquest país.

 

Per acabar, Buxó va manifestar el seu desacord amb l’esborrany del Decret que està desenvolupant el Consell de Participació del SOC, que pretén que les entitats col·laboradores i proveïdores del SOC tinguin veu, ja que s’exclou a les Agències de Col·locació.

 

Les agències de col·locació estan rebent un tracte discriminatori, doncs segons Buxó, a vegades dóna la sensació de que les Agències de Col·locació estem vetades per criteris que són dubtosos d’entendre. En canvi està demostrat que en altres països del nostre entorn, funcionen prou bé en la intermediació laboral”. El president va posar en valor la tasca de les Agències de Col·locació i va reivindicar el seu paper dins de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya, tal i com demana Europa.

 

“Des d’ACACER sempre hem estat al costat de l’Administració per ajudar i donar idees sobre com ser més eficients i eficaços en les polítiques actives d’ocupació. I així ho volem continuar fent”, va dir Buxó.

 

ACACER compta entre els seus socis amb empreses privades, centres de formació, entitats del tercer sector, administracions locals, consultories i associacions empresarials i empreses privades.

 

< Tornar


Av. Fabregada 93, 1º 3ª, Esc. D. 08901 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona · 93.337.04.50 · E-MAIL · NOTA LEGAL · MAPA WEB · DISEÑO WEB TERRASSA