LinkedinBloggerAccés IntranetAcacer


ACACER et manté informat


NOU CURS: Novetats en matèria Laboral i Seguretat Social 2014

NOU CURS: Novetats en matèria Laboral i Seguretat Social 2014


05 Febr 2013

INFORMACIÓ GENERAL DEL CURS:

Modalitat: presencial

Durada: 8 hores en dues sessions de 4 hores

 

DESTINATARIS:

Personal d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació que desitgin disposar de coneixements actualitzats sobre les novetats en matèria laboral i de Seguretat Social de 2014, per tal d’oferir una millor informació i atenció als seus usuaris.

 

OBJECTIU GENERAL: 

El curs pretén analitzar les novetats legislatives incorporades per la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2014, el Reial decret-llei 16/2013, de 20 de desembre, la Llei 23 2013, de 23 de desembre així com altres modificacions i disposicions d'interès en matèria laboral i de Seguretat Social.

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS: 

- Reial Decret Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de major edat i promoure l'envelliment actiu.

- Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

- Reial Decret Llei 11/2013, de 2 d'agost, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'ordre econòmic i social.

- Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

- Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

- Reial Decret Llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l'empleabilitat dels treballadors.

- Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014.

- Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social.

- Ordre ESS/106/2014, de 31 de gener, de Cotització per a l'any 2014.

  

DOCENT:

Sr. Jorge Pérez. Membre del Cos de Sotsinspectors d'Ocupació i Seguretat Social. Professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Dret.

  

INSCRICIÓ:

El preu total del curs per persona és de:

Socis d’ACACER en condició de Membre: 110€

Socis d’ACACER en condició d’Adherit: 150€

No associats a ACACER: 175€

 

L’import es pot recuperar a través de les bonificacions de la Fundación Tripartita.

PLACES LIMITADES – Per més informació i inscripcions: info@acacer.com

< Tornar


Av. Fabregada 93, 1º 3ª, Esc. D. 08901 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona · 93.337.04.50 · E-MAIL · NOTA LEGAL · MAPA WEB · DISEÑO WEB TERRASSA