LinkedinBloggerAccés IntranetAcacer


QUÈ ÉS acacer?


ACACER està formada per entitats i empreses lliurement associades. Entre els seus socis es troben empreses privades, centres de formació, entitats del tercer sector, administracions locals, ETT, consultories i associacions empresarials.

Missió: Coordinar, promoure i representar les Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació de Catalunya, mantenint un contacte directe amb els diferents organismes públics i els principals agents socials, per millorar i potenciar la intermediació laboral públic - privada.

Visió: Pretenem, sobre la base dels principis de qualitat, ser reconeguts pel nostre lideratge, capacitat de col·laboració, creativitat, innovació, transparència en la gestió i compromís amb les institucions, les empreses i les persones en l'àmbit de la intermediació laboral. Crear les condicions necessàries que afavoreixin la intermediació laboral a Catalunya. Aconseguir un model d'intermediació laboral, específic, àgil i dinàmic, en què participin totes les nostres entitats associades, que permeti un alt grau d'èxit en l'orientació i la inserció laboral.

Principis i
Valors:
Transparència en la gestió: Rendint comptes davant les entitats associades, les persones beneficiàries de la nostra acció i davant la societat en general, mitjançant la representació d'informació veraç, accessible, precisa, comprensible i puntual sobre les activitats, serveis i gestió econòmica de la nostra associació.
Justícia social: Propugnar i treballar per un sistema d'intermediació laboral, socialment just, de forma igualitària.
Compromís amb la qualitat: Creant una sèrie de formes de fer específiques per tots els/les nostres associats/des.
Compromís amb el futur: Aposta perquè la societat adquireixi una visió diferent i positiva de la intermediació laboral.
Orientació a l'usuari/a: Participant activament en la definició de les necessitats de les empreses, treballadors/es i demandants per al disseny del procés de la intermediació laboral.
Responsabilitat i professionalitat: Que ens permet ser eficaços i eficients en el compliment i desenvolupament del nostre treball i activitats i de les empreses associades.
Millora contínua: Que permetrà a ACACER ser una entitat de referència, amb prestigi i reconeixement.
Fomentar el diàleg constructiu: Conjuntament amb els agents socials, les institucions, les empreses i els diferents col·lectius de treballadors/es i persones demandants d'ocupació.

Representativitat d'ACACER:

Foment del Treball Nacional:
Assemblea General
Comissió de Formació
Comissió Laboral i RRHH

Sectorial d'Ocupació de PIMEC.
ACACER compta amb Òrgans de Govern:

Junta Directiva:
PRESIDENT:
Domènec Domènech - Agència de Col·locació Fundació Mercè Fontanilles.

VICEPRESIDENTA:
M. Rosa Fiol - Agència de Col·locació AEBALL.

SECRETARI :
Joan Muntané - Agència de Col·locació Drecera, S.C.C.

TRESORER:
Jordi Ferrer - Agència de Col·locació Associació Probens.

VOCALS:
Susana Díaz - Agència de Col·locació Fundació Universitària Martí l’Humà
Fernando Maldonado – Agència de Col·locació Gremi d'Instal·ladors del Baix Llobregat (Gremibaix)
Rosa López – Agència de Col·locació GCT Plus Consultoria i Formació

Les línies estratègiques d'actuació d’ACACER són:

Actuar com a interlocutor davant l'Administració Pública.

Mantenir el contacte i la relació amb l'Administració Pública per promoure sinergies i col·laboracions.

Treballar conjuntament amb l’Administració competent per a definir els continguts que han de tenir els convenis de col·laboració que es poden establir amb les Agències de Col·locació autoritzades.

Defensar els drets de les entitats que representen.

Difondre i divulgar les activitats de les Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació.

Elaborar i difondre informacions d'interès pel sector.

Actuar com a lobby de cara a possibles cooperacions entre les diferents entitats.

Av. Fabregada 93, 1º 3ª, Esc. D. 08901 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona · 93.337.04.50 · E-MAIL · NOTA LEGAL · MAPA WEB · DISEÑO WEB TERRASSA